Informatie inzake geheimhouding

Centsoft AB is van mening dat de veiligheid inzake persoonsgegevens tijdens het gebruik van deze website van groot belang is en nemen de beveiliging van uw persoonsgegeven uiterst serieus. Deze tekst biedt informatie over de manier waarop ze worden gehanteerd, welke gegevens wij bewaren en welke gegevens worden vernietigd.

Vergaring van gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonsgegevens in te voeren, één en ander onder voorwaarde dat deze niet nodig zijn om een door u besteld product of een door u bestelde dienst ter beschikking te stellen. Wanneer u van onze website bezoekt, bewaren wij uit veiligheidsoverwegingen bepaalde gegevens op onze servers. Deze informatie kan bijvoorbeeld de naam van uw Internetprovider bevatten, de naam van de website die u als link naar onze website gebruikte, de websites die u vanaf onze website bezoekt en uw IP-adres. Deze informatie zou eventueel kunnen worden gebruikt om u te identificeren, maar wij hebben geen mogelijkheden om deze informatie als zodanig toe te passen. Het kan zijn dat deze informatie voor statistiekdoeleinden wordt gebruikt, maar gebruikers blijven anoniem en worden niet geïdentificeerd. Voor het geval dat persoonsgegevens aan derden worden overhandigd voor levering van producten of diensten die door u zijn besteld, of om andere redenen, maken wij gebruik van hiertoe geschikte technische en organisatorische methodes om ons ervan te overtuigen dat er geschikte bepalingen inzake persoonsgegevens worden toegepast.

 

Vergaring en verwerking van persoonsgegevens

De voor het vergaren van persoonsgegevens verantwoordelijk instantie is Centsoft AB, organisatienummer 556698-6450, Stureplan 15, 111 45 Stockholm, +46 (0)8-790 00 29. Wij volgens de Zweedse wet inzake persoonsgegevens (SFS 198:204) en overige van toepassing zijnde bepalingen inzake behandeling en verwerking van persoonsgegevens. Wij vergaren allen persoonsgegevens die u zelf invoert wanneer u zich op onze website registreert, formulieren invult of e-mail aan ons verstuurt, wanneer u producten of diensten besteld, vragen stelt aangaande besteld materiaal en dergelijk, en wanneer u dus zelf de keuze maakt om deze informatie aan ons te verstrekken. De persoonsgegevens worden vergaard en behandeld met het doel om een door u gevraagde maatregel in de administratie op te nemen, of wat volgens de wet vereiste is, en wordt niet langer bewaard dan nodig is om aan het actuele doeleinde te voldoen.

 

Delen van gegevens aan derden

De database en de inhoud zal worden gedeeld met onderstaande partijen:

 

Synotio AB

Synotio AB, (C/o Angry Creative AB, Bråddgatan 11, 602 22 Norrköping. Org. nr. 559026-3850) is het bedrijf dat de hostingdiensten aan ons en onze klanten verzorgt. In verband met de samenstelling van een offerte zullen de door u overhandigde gegevens met deze leverancier worden gedeeld. Hiertoe zijn wij genoodzaakt om onze opdracht ten aanzien van onze klanten uit te kunnen voeren.

 

Adspectis AB

Adspectis AB, (C/o Angry Creative AB, Bråddgatan 11, 602 22 Norrköping. Org. nr. 559116-8413) is het bedrijf dat de online marketingdiensten aan ons en onze klanten verzorgt. In verband met de samenstelling van een offerte zullen de door u overhandigde gegevens met deze leverancier worden gedeeld. Hiertoe zijn wij genoodzaakt om onze opdracht ten aanzien van onze klanten uit te kunnen voeren.

 

Mailchimp

Mailchimp, (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA) is een tool die wij gebruiken om belangrijke meldingen aan onze klanten en partners te versturen, maar het wordt ook gebruikt om marketinginformatie aan potentiële klanten te versturen. Wanneer u ons uw contactgegevens doorgeeft, zullen deze worden opgeslagen om belangrijke informatie en/of marketinginformatie aan u te versturen.

 

Overige partijen

Behalve deze derde partijen blijft de database en de inhoud ervan bij ons. Uw persoonsgegevens worden noch door ons noch door onze representanten in wat voor vorm dan ook doorgestuurd aan andere derde partijen, mits wij uw toestemming hiertoe hebben gekregen, of hiertoe volgens de wet toe zijn verplicht.

 

Wij behouden de controle en de verantwoording voor het gebruik van de persoonsgegevens die u ons heeft toevertrouwd. Sommige gegevens kunnen eventueel worden bewaard of verwerkt in computers in jurisdicties buiten de EU en het EES-gebied, waar de bepalingen inzake persoonsgegevens zich onderscheiden van de Zweedse wetgeving. In dergelijke gevallen zien wij erop toe dat de nodige beveiligingsmaatregelen worden getroffen, om ons ervan te overtuigen, dat zij die deze gegevens verwerken in een dergelijk land, zich houden aan de beveiliging van persoonsgegevens op een manier die gelijkwaardig is met de beveiliging die in Zweden wordt gehandhaafd.

 

Annuleringsrecht e.d.

U heeft het recht om in de toekomst, wanneer dan ook, uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens terug te trekken, of om een correctie van uw door ons verwerkte persoonsgegevens te eisen. In het gegeven geval verstuurt u een e-mail aan Centsoft AB conform onderstaande contactgegevens. U hebt tevens het recht om kosteloos één keer per jaar informatie op te vragen inzake uw door ons verwerkte persoonsgegevens, waar wij deze hebben vergaard, het doel ervan, en aan welke ontvangers of categorieën van ontvangers wij deze gegeven hebben afgegeven.

 

Cookies:

Deze website maakt gebruik van zogenaamde “Cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes worden via uw browser op de harde schijf bewaard. Hier wordt bepaalde informatie bewaard (bijvoorbeeld taalinstellingen of paginavoorkeuren) die uw browser ons weer terugstuurt wanneer u opnieuw onze website bezoekt (afhankelijk van de levensduur van de cookies).

Wij gebruiken twee categorieën Cookies: cookies die om technische redenen nodig zijn voor de functionaliteit van de website, en Keuzevrije cookies.

Wanneer u onze website de eerste keer bezoekt, verschijnt er een banner op de startpagina. Deze banner voorziet u van informatie over het feit dat wij cookies gebruiken, alsmede een link naar juist deze pagina.

U wordt de mogelijkheid geboden om deze Keuzevrije cookies wanneer dan ook te deactiveren door uw keus te wijzigen via bovenstaande knop.

U kunt de website uiteraard ook gebruiken zonder enige vorm van Cookies te activeren (dus ook technische Cookies). U kunt het gebruik van cookies wanneer dan ook beperken of deactiveren. Dit kan echter van nadelige invloed zijn op de functionaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van de website.

 

Hotjar (webanalyse)

Onze website maakt gebruik van Hotjar, een webanalysedienst door Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 1000, Malta, Europa, +1 (855) 464-6788 (“Hotjar”).

Gebaseerd op uw toestemming zal Hotjar in opdracht van ons uw gebruik van onze website analyseren. Hiervoor gebruiken we o.a. de cookies die meer gedetailleerd worden beschreven in de banner, bereikbaar via bovenstaande knop. De door Hojtar vergaarde informatie wanneer u onze website gebruikt (bijv. onze URL, welke pagina's u heeft bezocht, het type browser, uw taalinstellingen, uw OS, schermresolutie) zal worden overgevoerd naar één van de servers van Hotjar binnen de EU. Hier wordt de informatie bewaard en geanalyseerd. De respectievelijke resultaten zijn daarna bereikbaar voor ons in geanonimiseerde vorm. In de loop van dit proces zullen de gebruikersgegevens niet zijn gekoppeld aan uw volledige IP-adres. Wij hebben op onze website een door Hotjar geleverde IP-anonimiserende functie geactiveerd. Dit houdt in dat de laatste 8 tekens (type IPv4) of de laatste 80 bits (type IPv6) van uw IP-adres worden gewist.

U kunt wanneer dan ook uw toestemming voor de webanalyse laten annuleren via de website van Hotjar, https://www.hotjar.com/opt-out.

Voor meer informatie over Hotjar: Hotjar Terms of Service, Hotjar Privacy policy.

 

Google Analytics & Google Tag manager (webanalyse)

Onze website maakt gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager, webanalysediensten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Gebaseerd op uw toestemming zal Google in opdracht van ons uw gebruik van onze website analyseren. Hiervoor gebruiken we o.a. de cookies die meer gedetailleerd worden beschreven in de banner, bereikbaar via bovenstaande knop. De door Google vergaarde informatie wanneer u onze website gebruikt (bijv. onze URL, welke pagina's u heeft bezocht, het type browser, uw taalinstellingen, uw OS, schermresolutie) zal worden overgevoerd naar één van de servers van Google in de Verenigde Staten. Hier wordt de informatie bewaard en geanalyseerd. De respectievelijke resultaten zijn daarna bereikbaar voor ons in geanonimiseerde vorm. In de loop van dit proces zullen de gebruikersgegevens niet zijn gekoppeld aan uw volledige IP-adres. Wij hebben op onze website een door Google geleverde IP-anonimiserende functie geactiveerd. Dit houdt in dat de laatste 8 tekens (type IPv4) of de laatste 80 bits (type IPv6) van uw IP-adres worden gewist. Google is bovendien gecertificeerd onder EU-US Privacy Shield. Dit staat voor een adequaat niveau van gegevensbescherming wat betreft Googles gegevensverwerking in de VS.

U kunt wanneer dan ook uw toestemming voor deze webanalyse annuleren door een door Google geleverde Browser Plugin te downloaden en te installeren, of door uw toestemmingen te wijzigen in de banner via bovenstaande knop, waar een opt-out cookie is geplaatst. Beide alternatieven verhinderen de toepassing van webanalyse zolang u de browser gebruikt waarin u de plug-in heeft geïnstalleerd, of de gegevens voor de uitzonderingscookie wist.

Voor meer informatie over Google Analytics & Google Tag Manager: Google Analytics Terms of Service, Google Analytics security and privacy principles, Google Tag Manager Terms of Service, en Google Privacy Policy.

 

DoubleClick (Gedragsmarketing online)

Deze webplaats maakt gebruik van DoubleClick, een zogenaamde doelgerichte marketingdienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (hierna Google).

Gebaseerd op uw voorgaande instemming, analyseert Google uw gebruik van deze website. Hiervoor gebruiken we o.a. de cookies die meer gedetailleerd worden beschreven in de banner, bereikbaar via bovenstaande knop. Deze informatie wordt vergaard door Google in verband met het gebruik van onze website (bijv. onze URL, welke pagina's u heeft bezocht, het type browser, uw taalinstellingen, uw OS, schermresolutie) zal worden overgevoerd naar één van de servers van Google in de Verenigde Staten. Hier wordt de informatie bewaard en geanalyseerd. Wijzelf en onze partner Google zullen deze informatie gebruiken om onze marketing aan te passen, zodat deze beter aansluit op uw belangen en interesses, voor een beperking van het aantal keren dat een advertentie wordt getoond, voor evaluatie van de effectiviteit van reclamecampagnes, en voor een beter begrip van het gedrag van bezoekers nadat ze naar een bepaalde advertentie hebben gekeken. Wanneer u een andere website in het zogenaamde “Google Display Network” bezoekt, kan het gebeuren dat er een popup-venster verschijnt dat individueel is aangepast aan uw belangen en interesses gebaseerd op de informatie die via onze website is vergaard.

U kunt wanneer dan ook uw instemming terugtrekken voor dit soort analyses, hetzij door uw instemming te wijzigen in de banner via bovenstaande knop, zodat er een uitzonderingscookie op uw computer wordt gezet, of door de door Google aangeboden plug-in voor browsers te downloaden en te installeren. Beide alternatieven verhinderen de toepassing van webanalyse zolang u de browser gebruikt waarin u de plug-in heeft geïnstalleerd, of de gegevens voor de uitzonderingscookie wist.

Meer informatie over Google DoubleClick vindt u in het Google privacybeleid inzake marketing.

 

Veiligheid

Centsoft AB gebruikt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen fraude, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Voor zover mogelijk zullen de door u aan Centsoft AB afgegeven persoonsgegevens worden gecodeerd teneinde misbruik door derden te verhinderen. Onze veiligheidsroutines worden doorlopend aangepast en gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

 

Kinderen

Ter bescherming van de integriteit van kinderen onthoudt Centsoft AB zich ervan om informatie te vergaren die betrekking heeft op kinderen van wie we weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar, tenzij hiertoe bij de voogd eventueel een goedkeuring is aangevraagd. Centsoft AB gebruikt ook geen informatie die op de website is afgegeven door kinderen waarvan wij weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar. De voogd heeft altijd het recht om navraag te doen naar eventuele informatie en om op eventuele informatie op te vragen die het kind heeft afgegeven. De voogd heeft tevens altijd het recht om te eisen dat dergelijke informatie wordt gewist.

 

Contact

In geval van eventuele problemen, vragen en/of voorstellen, bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen.

Centsoft AB
Stureplan 15
111 45 Stockholm
Telefoon: +46 (0)8-790 00 29
E-mail: contact@centsoft.nl

De continue ontwikkelingen van Internet kan tot gevolg hebben dat de inhoud van deze voorwaarden wordt gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om indien nodig wijzigingen aan te brengen.

 

Over deze website

Deze website is geproduceerd door Angry Creative webbureau en maakt gebruik van moderne technieken en oplossingen zoals WordPress als publicatieplatform en een responsief ontwerp om de website aan te passen aan verschillende platformen en schermresoluties.

 

 

Ga ook aan de slag!
Vul het formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Lees meer